top of page

MEL

 Shema Israel: "Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én”

"Jeg er den, jeg er" (2Mo 3:14)

Ifølge trosbekendelsen bekender jøderne sig kun til én Gud. De er Guds udvalgte folk kaldet til at vidne om denne lære.

 

Abraham betragtes  den første til at skille sig ud fra det polyteistiske  religion  og gik for at vidne om én Guds tro.

jødedom  accepter ikke læren om den kristne treenighed.

GUDS KARAKTERISTIKA

Gud er én

Gud er skaberen af alt.

Gud er ulegemelig.

Gud er hverken mand eller kvinde.

Gud er overalt.

Gud er almægtig

Gud er alvidende.

Gud er evig.

Gud er retfærdig og barmhjertig.

Gud er god og fuldkommen.

Guds navn må ikke udtales højt, men erstattes af ordene: Jahve, Adonai, Elohim. I den hebraiske bibel er Gud skrevet YHWH. Mennesket er værdiløst at udtale dette navn.

 

Gud beskrives aldrig. Det kan skyldes, at jøderne skulle holde sig adskilt fra nabonationernes billedguder.

Gud kræver, at folk holder hans bud som et udtryk for taknemmelighed for hans pagt gennem Moses

Marc Chagall: Gud giver teksten til Moses

FOTO: Kirsti Suonsyrjä

bottom of page