top of page

Anden Mosebog i Det Gamle Testamente, eller EXODUS, fortæller, hvordan Israels folk forlader Egyptens slaveri under Moses' ledelse mod det land, Gud lovede Abraham.

Moses' historicitet er ikke blevet bevist, men de historier, der knytter sig til ham, er meget centrale i den jødiske tradition, for de omfatter: Ideen om monoteisme, pagten, overførslen af Toraen og passeringen af påsken.

Faraos datter redder fra Nilen  lille Moses og tager den til retten for at blive rejst. Mens han vokser op, ser Moses sit eget folk  udryddelse i byggearbejde. Han bliver varm, da han ser en egypter brutalt tugte en arbejder, der tilhører hans stamme. Moses dræber egypteren og må flygte til Midjans land, hvor han der vil gifte sig med Zippora, datter af præsten Jetro.

Mens han vogter Jethros får, ser han en brændende busk, hvor Gud viser sig for ham. Dette er Moses’ opfordring til at være leder af israelitterne, at føre folket tilbage til det forjættede land. Moses indvender, at hans talefærdigheder ikke ville være nok, men Gud lover at hjælpe, og han vil også blive hjulpet af sin bror Aron, som var bedre end Moses i sine talegaver.

Moses og Aron bliver nødt til at besøge Farao flere gange   fortæller forgæves. Arons stav bragte ti  forskellige plager på egypterne. På tidspunktet for den sidste plage, Egyptens førstefødtes død, fejrede israelitterne deres første påske. Da pesten fandt sted, døde Egyptens førstefødte,  folket fik lov til at begive sig ud på en rejse, der skulle vare 40 år.

Da rejsen gik til Det Røde Hav (måske den nordlige del af det, der nu er Suezbugten), trak Farao sit afrejseløfte tilbage og gik på jagt med sine tropper. Havet blev delt og israelitterne kunne krydse bugten, mens egypterne druknede.

Gud viser sig for Moses som en brændende busk. Et maleri af Mikael Toppelius i Haukipudas Kirke.

Horeb-bjerget i Sinai

Rejsen fortsatte mod Sinai-bjerget. På dette tidspunkt tyggede israelitterne allerede på magre rationer af mad og mindede om egyptiske køddæmninger. Og da de var sultne, samlede de manna af jorden, og Moses slog klippen med staven.

To måneder senere nåede de Sinai-bjerget (= Horeb-bjerget. I dag bag St. Catherines Kloster.), Ved foden af hvilket de slog lejr. Moses gik op til bjerget, hvor Gud sluttede en pagt med Israels folk gennem Moses. Som et segl på pagten gav Gud Moses Toraen, som indeholdt de ti bud og andre ordinancer.

Da Moses vendte tilbage fra bjerget, så han, hvordan Aron havde lavet det   gylden tyr  til folket  som et billede af Gud. Moses knuste  to borde på jorden og ødelagde tyren. Gud ville ikke længere føre folket til det forjættede land, men Moses lod sig overtale af ham, og Gud skrev nye tabernakler til ham, som efter Guds befaling skulle placeres i pagtens ark, og arken skulle stå. placeret i dens helligdom.

På grund af folkets trængsel tog ørkenvandringen 40 år. Spejdere sendt af Moses sagde, at Kanaans land var fyldt med honning og mælk, men de nationer, der boede i dets byer, var for stærke til at blive erobret.

Til sidst forlod ingen Egypten for at nå det forjættede land, men kun den næste generation født.

Moses  selv fik set det forjættede land ved Jordanfloden  øst for Nebos høje bjerg, som ligger i spidsen for byen Jeriko.

bottom of page