top of page

HUMAN GOAL - HOW TO LIVE

Moses Maimonides. Picture of his grave in Tiberias in Israel.

Compliance with Halakhan (law)

is the path to a good life. It guides the life of the individual and the community.

One should imitate God (imitation Dei), which is not understood as becoming like God but as obeying God’s commandments.

There are 613 commandments in the Torah, of which there are positives   248

and there are 365 prohibitions.

Some of these commandments can no longer be obeyed because they are obsolete (e.g., concerning the temple rituals in Jerusalem.)  

It is considered more important  13 principles  (Maimoniden 1135-1204  ), according to which one must live. These are the minimum requirements for the life of faith:

1. God exists.

2. God is one

3. God is disembodied.

4. God is eternal.

5. God alone should be the object of worship.

6. The words of the prophets are true.

7. Moses is the greatest prophet.

8. The Torah was given to Moses.

9. The Torah is the unchanging law of God.

10. God knows the works of men.

11. God rewards good and punishes evil.

12.  The Messiah is coming.

13. The dead will rise.

Observance of ritual regulations

 

it is important, for example, to circumcise the boys and other rites of the life cycle, to observe the Sabbath properly  , many calendar parties  and

food regulations  (kosher food ).

 

 

Jewish  human perception  

 

according to man is good, but he also has  tendency to evil.He has  free will, allowing him to choose ethically between good and evil, but he is accountable to God for his choices after his death. If you have wronged,  committed evil deeds, oh  repent, apologize, and return to God’s fellowship, that is, as the man for whom God created him.

Judaism has always held diligence, caring for community members, and studying as great virtues. Man becomes active for his part  contribute to making the world a better place.

Perceptions of the afterlife  

 

vary widely. The notion of righteous living in communion with God after death is universal. Some believe in the resurrection, some think they will bring paradise to the Messiah when they come.

Rituaalisten määräysten noudattaminen

 

on tärkeää esim. poikien ympärileikkaus ja muut elämänkaaren riitit , sapatin viettäminen oikein  , monet kalendaarijuhlat  ja

ruokasäädökset (kosher-ruoka).

 

 

Juutalaisen ihmiskäsityksen 

 

mukaan ihminen on hyvä, mutta hänellä on myös taipumus pahaan. Hänellä on vapaa tahto, jolloin hän voi valita eettisesti hyvän ja pahan välillä, mutta hän vastaa valinnoistaan kuolemansa jälkeen Jumalalle. Jos on valnnut väärin , tehnyt pahoja tekoja, voi katua, pyytää anteeksi ja palata takaisin Jumalan kumppanuuteen eli siksi ihmiseksi, miksi Jumala on hänet luonut.

Juutalaisuudessa on aina pidetty ahkeruutta, yhteisön jäsenistä huolehtimista ja opiskelua suurina hyveinä. Ihmisen tulee aktiivisesti omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että maailmasta tulisi parempi .

Käsitykset tuonpuoleisesta elämästä 

 

vaihtelevat suuresti. Käsitys oikeamielisesti eläneiden pääsemisestä Jumalan yhteyteen kuoleman jälkeen on yleinen. Jotkut uskovat  ylösnousemukseen, jotkut ajattelevat Messiaan tuovan paratiisin tullessaan.

bottom of page