top of page

DZĪVES PROBĀCIJA

Islāmā dzīve tiek saprasta kā starpposms, pārbaudes laiks. Cik labi vai slikti cilvēks ir paklausījis Allāha gribai, pakļāvies Allāha gribai, kas atklāta caur pravieti Korānā,  nosaka viņa likteni pēc viņa nāves.

Saskaņā ar Korānu, vissliktākais grēks ir tad, ja cilvēks glabā citus dievus, nevis Allāhu.

"Dievs nepiedod citu dievu nostādināšanu blakus Viņam, bet Viņš piedod visu pārējo, ko vēlas. Kas nostāda citus dievus blakus Dievam, tas ir pazudis." (Cor.4: 116)

DIVU EŅĢEĻU PĀRBAUDE PIE KAPA

Uzreiz pēc viņa nāves cilvēku kapā nopratina divi eņģeļi. Grēcinieki jūtas nomocīti kapā, un bezgrēcīgi dievbijīgie gaida paradīzi.

 

AUGŠĀMĀCĪŠANĀS UN GRĀMATVEDĪBA SPRIEDUMA DATUMĀ

Faktiskais dzīves stāsts notiek sprieduma dienā. Tas ir tad, kad pasaule ir beigusi pastāvēt. Cīņa starp labā un ļaunā spēkiem ir notikusi. Pēc tam tas notiek  mirušo augšāmcelšanās.

Grēcinieku darbi  sver milzu svaros, ar zīmīti vienā horizontālā kausā, uz kuras rakstīts islāma atzīšanās citā. Vēl viens pārbaudījums ir Korānā aprakstītā Sirata tilta šķērsošana. Tilts ir vēl šaurāks par matiem un asāks par zobena asmeni.

ELLE (JAHANNA)

Tie, kas nespēs šķērsot Sirata tiltu, iekritīs ellē. Korāns apraksta elli un "kreiso" sāpes: "Viņi atrodas degošā ugunī un verdošā ūdenī, dedzinošā ēnā, ne saldi, ne vēsi. Pirms tam viņi bija bagāti un turējās pie sava lielā grēka. .......... Jums būs jādzer verdošs ūdens ar izslāpuša kamieļa alkatību. Šī ir viņu tiesas vieta tiesas dienā." (Kor.56: 1-56)

PARADĪZE (JANNA)

Musulmanim vislielākā balva par labu dzīvi ir pieeja paradīzei un  Redzot Allāhu.

Korāns apraksta Tiesas dienu  tie, kas sasnieguši troņa labo pusi: Viņi atrodas ērkšķu lotosu ēnā, zem grūtnieces nokarenajiem ziediem. biezā aplenkumā, uz plūstoša ūdens malas, bez pauzes un bloķēšanas baudot daudzus augļus un guļot uz paceltajām gultām blakus skaistajām jaunavām. Mēs esam viņus audzinājuši un padarījuši par jaunavām, mīlošām un jaunām, taisnām...” (Kor. 56:1-56)

Paradīzes apraksti atgādina vietu, kas bija pilnīgs pretstats smilšainā tuksneša tautām. Musulmaņu valdnieki savās teritorijās izveidoja pilis, kas līdzīgas Korāna aprakstiem. (piemēram, Alhambra Granada  Andalūzija  Spānija)

 

Avoti: Hämeen-Anttila Jaakko: Handbook of Islam lappuses: 150-155

Terhart, Schulze: Religions of Modern World: 106.-107.lpp

bottom of page