top of page

Nosaukuma nozīme

Dzimšana

 

Sēdeklis

  

Dievkalpojums

   

Pestīšanas mācība

Sakramenti

Administrācija

 

Speciālas iespējas

 

Atbalstītāju skaits

Marti Lutera reformācijas atbalstītāji

 

Reformācijas rezultātā, kas 16. gadsimtā atstāja Vitenbergu. (Sākums: pāvests Leons X atļāva tirgoties ar aneklēm, pret kurām Luters uzrakstīja 95 tēzes)

Nav reāla štāba, nacionālie centri

 

Mise ar dievgaldu

sprediķis centrālajā pozīcijā

Pestīšana tikai caur ticību, žēlastību un Kristu

 

Kristības un Vakarēdiens

Laicīgais un garīgais pulks = valdīšana

Tautas valoda no sākuma

Draudzes himna

Vārda baznīca

Kristīgā izglītība – tautas izglītība

Vispārējais priesterības princips = visi kristītie ir garīgi priesteri, priesteri sludina, māca un izsniedz sakramentus.

Uzsvērta laju nostāja.

65 miljoni 

bottom of page