top of page

ORTODOKSE KIRKE   KATOLSK KIRKE   KIRKELIG FORSKEL 1054   PROTESTANTISKE KIRKER   DEN LUTHERSKE CIRKEL   REFORMERET KIRKE   ENGLANDS KIRKE   ANDRE PROTESTANTISKE FÆLLESSKABER                                                 FINLANDS KIRKE HISTORIE

VIDNE AF DEN ENGELKE KIRKE

Lichfield Cathedral 

Tilbedelsen af den anglikanske kirke er baseret på  fra 1571  The Book of Common Prayer af Thomas Cranmer Afhængigt af hvilken gruppe i den anglikanske kirke tilhører, er tilbedelse også passende.

Højkirkegudstjenesten minder mest om den katolske messe: biskoppens, præsternes, diakonernes processioner med deres fine klæder i begyndelsen og slutningen af gudstjenesten,  klokkeringning, røgelse.

Hvis gudstjeneste ikke omfatter nadver, kaldes det matiné. Aftengudstjenester kaldes aftensange. I disse er det kutyme at læse salmer i dialog med præst og menighed, eller kor og præst skiftes til. Længe blev der kun optaget drenge i korene, men i dag er der også enkelte piger som sopraner.

Messens åbningsoptog

Kirken har ikke en fælles salmebog, grundet mange forskellige tendenser. Der er omkring 6-7 salmebøger og flere kan bruges i gudstjenester  samtidigt.

Foto: Kirsti Suonsyrjä

Aftensang på Worcester College  Oxford.

Sidebilleder: Kirsti Suonsyrjä

bottom of page