top of page
Miten evankeliumit ovat syntyneet ?

Evankeliumeista saamamme tiedot eivät ole ainoakaan silminnäkijän kirjoittamaa tietoa.

Jeesuksen puheet painuivat ensin hänen lähipiirinsä muistiin. Jeesuksen kuoleman jälkeen he kertoivat, mitä Jeesus oli opettanut ja tehnyt. Tästä muodostui tapa opettaa seurakunnissa. Tämä oli syy, miksi Jeesuksen sanoja ja kertomuksia hänestä laajennettiin, muokattiin ja muunneltiin. Tarkoitus oli, että seurakunnan (Jeesus-liikkeen) uudessa tilanteessa ne edelleen tuntuivat puhuttelevilta, niihin voitiin vedota, kun haluttiin selittää vasta muotoutumassa olevan kristillisen uskon perusteita.

Tästä tilanteesta evankelistat jatkoivat "Jeesus-kertomuksen" muokkaamista ja tulkintaa.

Me nykyajan ihmiset pitäisimme tällaista tapaa kirjoittaa historian vääristelynä, mutta tästä ei ole kysymys evankelistojen kohdalla. He eivät pyrkineetkään historialliseen esittämiseen ja saamansa aineiston orjalliseen kopioimiseen vaan kirjoittamisen tarkoitus oli uskonnollinen opettaminen. Hengellinen totuus nousi historiallista totuutta korkeammaksi päämääräksi

Evankeliumien keskinäiset suhteet syntyprosessissa. Synoptinen ongelma

Markus, Matteus ja Luukas ovat keskiäisessä vaikutussuhteessa toisiinsa tutkimuksen mukaan. Näitä evankeliumeja kutsutaan tästä syystä synoptisiksi evankeliumeik

evankeliumien syntykaavio_edited.jpg

Pamatinformācija par Bībelē lietotajiem simboliem par evaņģēlistiem/evaņģēlijiem

Ecēhiēla 1:5-10

Viņu sejas bija kā cilvēku sejas, bet labajā pusē bija lauvas seja, un kreisajā pusē bija vērša seja, un tomēr viņiem bija ērgļa seja, visiem četriem vienādi. Katram radījumam augšpusē bija divi spārni, kas bija plaši izplesti tā, ka tie pieskārās pārējo spārniem, un ar diviem spārniem tie aizsedza savu ķermeni. Viņi visi gāja savu seju virzienā, kur vien gars viņus veda. Ejot garām, viņi nepagriezās. 

Atklāsmes 4:7

Viens atgādināja lauvu, otrs jauns vērsis, trešais izskatījās pēc cilvēka sejas, bet ceturtais izskatījās pēc lidojoša ērgļa. 

Markuksen evankeliumi

kirjoitettu Roomassa  tai Syyrian Antiokiassa 60-70-luvulla

Korostaa sitä, että Jeesus oli Jumalan Poika.

Alku:"Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta,

Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin."

Jeesuksen ihmetyöt

Matteuksen evankeliumi

kirjoitettu Syyriassa 80-luvulla

Korostaa Jeesusta opettajana

Vuorisaarna

Luukkaan evankeliumi

kirjoitettu 90-luvulla Roomassa

Historiallista kuvausta tapahtumista

 
Johanneksen evankeliumi

Kirjoitettu 100-luvulla Syyriassa

opillista tulkintaa Jeesuksen puheista

 

 

 

markus_edited.jpg

Nämä neljä evankeliumia hyväksyttiin

nykyiseen kaanoniin = Raamatun kirjakokoelmaan Karthagon kirkolliskokouksessa 397

Apokryfisiä (=kaanonin ulkopuolelle jätettyjä) evankeliumeja ovat mm:

Tuomaan evankeliumi

Tuomaan lapsuusevankeliumi

Jaakobin evankeliumi

Pseudo-Matteuksen evankeliumi

Nikodeemuksen evankeliumi

Pietarin evankeliumi

Marian evankeliumi

Filippuksen evankeliumi

Egyptiläinen evankeliumi

bottom of page