top of page

Kāpēc tik sarežģīti?

 

Arī tam ir savs skaidrojums. Sarežģītība ir saistīta ar notikumiem vēsturē. Reiz pāvesta vēlēšanas ilga 17 gadus. Kad netika panākta vienošanās par izvēli  vēlētāji, kardināli tika ieslodzīti aiz restēm. Vēlēšanu ātrumu vēl vairāk palielināja barošana  tikai ūdens un maize.

Baznīca nevēlējās otrreiz gaidīt vēl 17 gadus un tāpēc tika nolemts slēgto konklāvu (pāvesta vēlēšanas) padarīt par praksi. Mūsdienās kardināli ir izolēti Siksta kapelā Vatikānā.  Pāvests Jānis Pāvils II veica jaunākos papildinājumus vēlēšanu detaļās: kardināliem nav atļauts vēlēšanu laikā izmantot mobilos tālruņus. Tāpat vēlēšanu apgabalā jāpārbauda, vai nav noklausīšanās ierīču un videomagnetofonu.

Pēc pāvesta nāves  viņa personīgā kambarniece  trīs reizes piesit pāvestam ar sudraba āmuru pa galvu un noskaita pāvestam kristībās doto vārdu. Ja pāvests neatbildēs, viņš tiks tikai oficiāli atrasts miris. Pēc tam istabas kalpone noņem no pirksta "zvejnieka gredzenu" un nolauž to un pāvesta zīmogu. Pāvesta dzīvoklis ir aizzīmogots

18 dienas pēc pāvesta nāves sanāk konklāvs. Var piedalīties visi kardināli, kas jaunāki par 80 gadiem. Prakse bijusi tāda, ka viens no viņiem tiek ievēlēts. Kardināli balso divas reizes dienā, ja vien viens saņem vairāk nekā 2/3 balsu.

 

 

Ja neviens nesaņems nepieciešamo balsu vairākumu, biļetes tiks sadedzinātas  ar slapjiem salmiem kamīnā, ļaujot  Cilvēki Svētā Pētera laukumā var redzēt, ka no mucas nāk tumši dūmi.

Balsošanas kārtas turpinās, līdz kāds ir sasniedzis setu  kvalificēts balsu vairākums. Vēlēšanu biļeteni atkal sadedzina kamīnā, bet tagad salmi ir izžuvuši un dūmi balti. Tagad cilvēki un, galvenais, bieži vien ilgstoši atrodas slazdā  ziņu izsalkušie mediji uzzina par veiksmīgu jauna pāvesta ievēlēšanu. Drīz pēc tam jaunais pāvests pāvesta tērpā uzstāsies uz balkona. Tad tautai tradicionāli saka: "Habemus papam" nozīmē: "Mums ir pāvests". Pašreizējais pāvests pieņēma vārdu Francisks

bottom of page