top of page

 ĀBRAHĀMS   18. gadsimta EAF.

Tiek uzskatīts, ka trīs lielākās pasaules reliģijas: jūdaisms, kristietība un islāms ir cēlušās no Ābrahāma. Šīs reliģijas sauc par Ābrahāma mantiniekiem.

Ābrahāma pārgājieni.

Saskaņā ar Veco Derību Ābrahāms cēlies no Kaldeju Ūras, cilts, kas pielūdza daudzus dievus.Dievs apsolīja padarīt Ābrahāmu par lielas tautas tēvu, ja viņš ticēs šim solījumam un aizbrauks uz svešu zemi. "Svētība, ko jūs saņemsiet, būs svētība visām pasaules tautām." Ābrahams aizgāja Kānaāna zeme ar viņa sievu Sāru , viņa brāļadēlu Lotu un viņa ganāmpulkiem.

Marks Šagāls: Ābrahāms un trīs eņģeļi

Apsolītajā zemē valdīja bads, un Ābrahāmam nācās pārcelties uz Ēģipti. Ar laiku viņš varēja atgriezties un apmesties  Uz Hebronu, uz Mamres ozolu birzi, kur viņš uzcēla altāri Dievam.

 

Neskatoties uz Dieva apsolījumu, Ābrahāmam un Sārai nebija bērnu. Pēc Sāras ieteikuma Ābrahāms aizveda savu kalpu Hagaru dzemdēt  viņam Ismaēla dēls. Pēc tam Sārai un Ābrahāmam, neskatoties uz gandrīz simts gadu lielo vecumu, bija arī kopīgs dēls Īzāks.

 

Dievs kā zīmi pieprasīja jaunu derību  apgraizīšana, kas jāievēro Ābrahāmam un visiem viņa pēcnācējiem.

Ābrahāms plāno upurēt savu dēlu Īzāku.

Mikaela Toppeliusa attēls Haukipudas baznīcā

Dievs joprojām pārbaudīja Ābrahāma uzticību un prasīja tēvam upurēt savu dēlu. Ābrahāms savāca malku un nolika to uz Īzāka altāra. Tomēr Dievs neļāva Īzākam tikt nogalinātam: "Neaiztiec dēlu, nedari viņam neko." "Tagad es zinu, ka jūs bīstaties un mīlat Dievu, kad neatteicāties upurēt pat savu vienīgo dēlu."

 

Tas sākas ar Ābrahāmu patriarhu ķēde . Viņa pēcnācēji ir: Īzāks, Jēkabs un Ēsavs, Jēkaba 12 dēli no Israēla ciltīm.  tika nosaukts.

 

Sārai bija 127 gadi, kad viņa nomira. Ābrahāms viņam nopirka apbedījumu vietu, Makpelas alu , kur tika apglabāts pats Ābrahāms. Makbelas ala mūsdienās ir svēta vieta, ko ciena trīs reliģijas.   

bottom of page