top of page

Exodus grāmata Vecajā Derībā jeb EXODUS stāsta par to, kā Izraēla tauta pamet Ēģiptes verdzību Mozus vadībā uz zemi, ko Dievs apsolīja Ābrahāmam.

Mozus vēsturiskums nav pierādīts, bet ar viņu saistītie stāsti ir ļoti svarīgi ebreju tradīcijām, jo tie ietver: monoteisma ideju, derību, Toras nodošanu un Pasā svinēšanu.

Faraona meita izglābj no Nīlas  mazo Mozu un aiznes to uz tiesu, lai audzina. Pieaugot, Mozus redz savējos  izskaušana būvdarbos. Viņam kļūst karsti, ieraugot ēģiptieti, kas brutāli pārmāca viņa cilts strādnieku. Mozus nogalina ēģiptieti un viņam jābēg uz Midiānas zemi, kur viņš apprecēs turienes priestera Jetro meitu Ciporu.

Ganot Jetro aitas, viņš redz degošu krūmu, kur viņam parādās Dievs. Šis ir Mozus aicinājums būt par izraēliešu vadītāju, lai vestu ļaudis atpakaļ uz apsolīto zemi. Mozus iebilst, ka ar runātprasmi nepietiktu, bet Dievs sola palīdzēt un viņam palīdzēs arī brālis Ārons, kurš savās runas dāvanās bija labāks par Mozu.

Mozum un Āronam būs vairākas reizes jāapciemo faraons   stāstītājs velti. Ārona stienis atnesa desmit  dažādas sērgas ēģiptiešiem. Pēdējās mēra laikā, kad gāja bojā Ēģiptes pirmdzimtais, izraēlieši svinēja savus pirmos Pasā svētkus. Kad notika mēris, Ēģiptes pirmdzimtā nāve,  cilvēkiem tika atļauts doties ceļojumā, kas ilgs 40 gadus.

Kad ceļojums bija uz Sarkano jūru (iespējams, tagadējā Suecas līča ziemeļu daļa), faraons atsauca doto solījumu doties ceļā un devās vajāt ar savu karaspēku. Jūra tika sadalīta, un izraēlieši varēja šķērsot līci, bet ēģiptieši noslīka.

Dievs Mozum parādās kā degošs krūms. Mikaela Toppeliusa glezna Haukipudas baznīcā.

Horeba kalns Sinajā

Ceļojums turpinājās uz Sinaja kalnu. Šajā brīdī izraēlieši jau grauza niecīgas pārtikas devas un atgādināja ēģiptiešu gaļas aizsprostus. Un, kad tie bija izsalkuši, viņi savāca mannu no zemes, un Mozus sita ar zizli pret klinti.

Pēc diviem mēnešiem viņi sasniedza Sinaja kalnu (= Horeba kalns. Šodien aiz Sv. Katrīnas klostera.), Kura pakājē viņi apmetās. Mozus uzkāpa kalnā, kur Dievs caur Mozu noslēdza derību ar Israēla tautu. Kā derības zīmogu Dievs deva Mozum Toru, kurā bija desmit baušļi un citi priekšraksti.

Kad Mozus atgriezās no kalna, viņš redzēja, kā Ārons to bija panācis   zelta bullis  cilvēkiem  kā Dieva tēls. Mozus saspiests  divus galdus uz zemes un iznīcināja vērsi. Dievs vairs negribēja vest ļaudis uz Apsolīto zemi, bet Mozu viņš pārliecināja, un Dievs viņam uzrakstīja jaunas telts, kuras pēc Dieva pavēles bija jāieliek derības šķirstā un šķirsts bija jāievieto. novietots tās svētnīcā.

Cilvēku drūzmēšanās dēļ tuksneša pārgājiens ilga 40 gadus. Mozus sūtītie skauti sacīja, ka Kānaānas zeme ir pilna ar medu un pienu, taču tās pilsētās dzīvojošās tautas bija pārāk spēcīgas, lai tās varētu uzvarēt.

Galu galā neviens nepameta Ēģipti, lai sasniegtu apsolīto zemi, bet tikai piedzima nākamā paaudze.

Mozus  pats dabūja apskatīt apsolīto zemi pie Jordānas upes  uz austrumiem no augstā Nebo kalna, kas atrodas Jērikas pilsētas galā.

bottom of page