top of page

Hagia Sophia ir slavenākais bizantiešu celtniecības stils  pārstāvis pasaulē. Tā kalpojusi par paraugu neskaitāmām pareizticīgo baznīcām, to uzcēlis Bizantijas imperators Justiniāns 537. gadā. Baznīcai ir bijusi vairāku posmu vēsture. Mūsdienās tā ir mošeja, kā minareti redzami kā saimniecības ēkas.

 Tamperes pareizticīgo baznīca ir neobizantiešu krustveida baznīca ar augstu centrālo kupolu. Uz baznīcas jumta ir septiņi liesmas formas kupoli, kas attēlo septiņus šīs baznīcas sakramentus. Virs ieejas atrodas zvanu tornis ar deviņiem zvaniem, no kuriem lielākais sver 4973 mārciņas.

bottom of page