top of page

ORTODOKSE KIRKE   KATOLSK KIRKE   KIRKELIG FORSKEL 1054   PROTESTANTISKE KIRKER   DEN LUTHERSKE CIRKEL   REFORMERET KIRKE   ENGLANDS KIRKE   ANDRE PROTESTANTISKE FÆLLESSKABER                                                 FINLANDS KIRKE HISTORIE

PÅSKE

AMTET STARTER HURTIG

Påsken begynder med efteråret, som er 40 dage før påske. Der må ikke spises mælk eller kødprodukter i næsten 7 uger. Æg er også på listen over forbudte. Voksne bør afholde sig fra alkohol og børn fra karameller. Formålet er at lære selvdisciplin.

PALMESØNDAG

Palmesøndag mindes Herrens ridning på et æsel til Jerusalem. Folk smed palmer på vejen. Vi har ikke palmer, og derfor er vores beskedne piletræer pyntet med papirblomster. I vagten lørdag før palmesøndag vil stokke og pilegrene blive velsignet og uddelt til sognebørn derhjemme. De resterende vittigheder er dekoreret med kirkeikoner.

 

Traditionen med palmesøndag inkluderer besøg af børn med venner. "Virvon varvon, frisk sund ..."

STOR UGE, EN STILLE UGE .

I dette tilfælde er det ikke kutyme for landsbyer. Så går vi i kirke for at tie stille og forberede os til påsken. Vi laver fx påske, ostemasse, smør, æg og sukker. Blandingen lægges i træforme foret med gaze for at størkne og afvente påsken. Når formen åbnes, vises bogstaverne XB på overfladen af påsken, hvilket betyder HRISTOS VOSKRESE (Kristus opstod fra de døde)

FANTASTISK TORSDAG

Nadver er et emne i kirkerne i aften. Efter gudstjenesten vasker biskopperne præsteskabets fødder efter Jesu eksempel.

 

STOR FREDAG

 

Der er tre gudstjenester i kirkerne: kongelige stunder, stor aftengudstjeneste og morgengudstjeneste. Om eftermiddagen er der en stor aftengudstjeneste til minde om Kristi død og korsfæstelse. Om aftenen fejres Kristi begravelse. Derefter vil en gravsten af Jesus blive båret rundt i kirken.

 FANTASTISK LØRDAG

Skærlørdagsgudstjenesterne begynder allerede fredag. På det tidspunkt vil Kristi tilstedeværelse i graven blive mindes, og menigheden vil være forberedt på den store fest, der kommer. Lørdagsgudstjenesterne slutter før midnat.

  Påskegudstjeneste begynder. Kirkens folk modtager ild fra alteret. Menigheden forlader kirken med brændende dynger i hænderne og går rundt om kirkens præster og kirkens flag. Kirkeklokkerne ringer påskens budskab, og kirkens folk synger:  "Kristus, din Frelser, af din opstandelse, englene synger i himlen; gør os velbehagelige for jorden, for at prise dig med et rent hjerte."  

 

Foran kirkens lukkede dør begynder præsterne påskesangen: "Kristus opstod fra de døde og overvandt døden og gav liv til dem i gravene."

 

Kirkens døre åbnes og kirkefolket kan se den festligt oplyste sal. Liturgien omfatter Johannes Chrysostomos' traditionelle prædiken. Liturgien varer til omkring klokken tre, hvorefter der holdes en sammenkomst for at fejre opstandelsen i sognehuset eller hjemmene.  

 

Nu får du lov til at spise alle de lækkerier, der blev undladt under fasten. De traditionelle påskehilsner udveksles: et tredobbelt kindkys, hvori der siges: "Kristus opstod fra de døde", og svaret er: "Sandelig, han opstod."

 

Malede æg, eller dråber, gives også som påskehilsner.

bottom of page